Grota M. B. Fatimskiej przed kościołemParafię erygował bp Stanisław Nowak 30 kwietnia 1986 r. wyłączając jej teren z parafii Ręczno. Miejscowość Łęki Szlacheckie wraz z okolicznymi wioskami należy do najstarszych w powiecie piotrkowskim. Nazwa wsi pochodzi od staropolskiego określenia dla łąki lub pastwiska, co wiązało się prawdopodobnie z równinnym charakterem tego zasiedlenia. Najstarszy zapis pochodzi z 1312 roku w związku z dostawą 33 koni bojowych dla króla Władysława Łokietka. Znaczenie miejscowości wzrosło ogromnie w wiekach następnych, szczególnie w wieku XVI, gdy obok hodowli niektórzy mieszkańcy wykonywali zawody rzemieślnicze jak kowalstwo, kołodziejstwo i siodlarstwo. Z zapisów wynika, że w tym czasie wysłano wiele koni poprzez Wieluń do Niemiec i Czech. Po 1684 roku dostarczono koni dla uformowanej stacji pocztowej w Piotrkowie. Kroniki podają, że w czasie wojen szwedzkich w Łękach Szlacheckich sformowano znaczny oddział lekkiej kawalerii, włączony później do wojska Stefana Czarneckiego. W czasie II wojny światowej powstał na tym obszarze jeden z batalionów 75 pułku piechoty Armii Krajowej.

W grudniu 1985 roku bp Stanisław Nowak skierował do Ręczna ks. Romana Perczaka – wikariusza z misją przygotowania warunków do powołania w Łękach Szlacheckich parafii. W dniu 1 stycznia 1986 roku ks. Roman Perczak w jednej z izb domu J.E. Kopackich odprawił pierwszą Mszę św. rozpoczynającą w tej miejscowości systematyczną liturgię niedzielną, a po 20 stycznia tegoż roku również codzienną. 20 stycznia 1986 roku zamieszkał gościnnie w prywatnym domu A.B. Balcerków. Do maja 1986 roku została ustalona lokalizacja przyszłego kościoła, a w pierwszą niedzielę tego miesiąca została odprawiona na tym placu, na prowizorycznym podium z zadaszeniem nad ołtarzem – pierwsza Msza św. Odtąd to podium miało być miejscem niedzielnej i świątecznej liturgii.

8 czerwca 1986 roku bp Miłosław Kołodziejczyk poświęcił plac przyszłej budowy i udzielił po raz pierwszy bierzmowania młodzieży tej parafii. Rozpoczęto budowę tymczasowej kaplicy mszalno-katechetycznej z elementów drewnianych zakupionych w szkole rolniczej w Dobryszycach. Kaplicę tę poświęcił 30 sierpnia 1986 roku ks. Kazimierz Troczyński, dziekan regionu radomszczańskiego. Widok na kościoł i plebanięDo końca tegoż roku zdołano uregulować notarialnie prawo własności działki. W 1988 roku budowano plebanię. Poświęcił ją w lutym 1989 roku bp Miłosław Kołodziejczyk. W 1989 roku rozpoczęto budować kościół. W 1990 roku doprowadzono budowę do tzw. stanu zerowego. Zapał budowlany ostygł, również w związku z narastającym zubożeniem wsi.

25 lipca 1991 roku objął parafię ks. Marek Bożek. Dokończył on załatwiania formalności z wykupem działek pod cmentarz grzebalny i ogrodził go. Podjął też gromadzenie materiału budowlanego na kościół. W 1992 roku znowu ruszyła budowa kościoła. Po ukończeniu i wyposażeniu kościoła w konieczny sprzęt 22 października 1999 roku abp Stanisław Nowak dokonał uroczystego poświęcenia świątyni.

Dekretem z dnia 18 maja 2000 r. proboszczem w Łękach Szlacheckich został mianowany ks. Stanisław Politański. Od tego czasu do obecnej chwili wykonano szereg prac:

 • dokończenie groty M. B. Fatimskiej przed kościołem jako wotum Roku Jubileuszowego,
 • 18 sosnowych ławek do kościoła,
 • remont plebanii,
 • dwa sosnowe konfesjonały i dwa klęczniki,
 • malowanie wnętrza kościoła białą emulsją akrylową (wyk. Zbigniew Karbowiak z Reducza),
 • prace murarsko – tynkarskie na frontonie kościoła i nad zakrystią (wyk. Henryk Fijołek z Dąbrowy),
 • dokończenie prac przy krzyżu na belce w prezbiterium i ułożenie sosnowej boazerii na niedokończonych filarach w kościele (Tomasz Nowak z Dobreniczek),W czasie remontu dachu kościoła
 • tablica wdzięczności pierwszemu proboszczowi tej parafii i dwie granitowe kropielnice (wyk. Bogdan Sobczyk z Łęk Szlacheckich),
 • żyrandol 42- świecznikowy (dar p. Bronisława Skrobka),
 • utwardzenie żwirowe gruntu przed kościołem,
 • zewnętrzne oświetlenie kościoła (fundator Wojciech Błaszczyk z Jelicy)
 • częściowe otynkowanie budynku gospodarczego (Damian Turniak z Łęk Szlacheckich),
 • baldachim, 5 ornatów, 3 puszki na komunikanty, mosiężna sygnaturka przy wejściu do zakrystii, przenośne nagłośnienie, obraz Matki Bożej Częstochowskiej i Jana Pawła II w prezbiterium, figurę św. Floriana,
 • zamontowanie poręczy przy wejściu do zakrystii, przy wejściu na chór ( Jan Kopacki i Jacek Buliński z Łęk) i przy schodach głównych do kościoła wyk. Tomasz Zdulski z Ogrodzonej),
 • zamontowanie parapetów pod oknami oraz stojaków na sztandary procesyjne, położenie boazerii na poddaszu plebanii, remont łazienki na parterze plebanii,
 • wstawienie 8 metalowych żaluzji na wieży kościoła (wyk. Piotr Staniewski z Dobreniczek),Zawieszanie żyrandola
 • wymiana zielonej siatki ogrodzeniowej przy plebanii,
 • uszczelnienie pokrycia na dachu kościoła i naprawa skorodowanych rynien (p. Pięta z Ręczna),
 • dokończenie i zamontowanie odgromienia kościoła (p. Wiesław Gawroński z Dobreniczek),
 • zainstalowanie elektronicznych dzwonów i kurantów – firma „Rduch”,
 • ułożenie kostki brukowej przed schodami do kościoła – firma p. Andrzeja Kopca z Radomska,
 • ułożenie chodnika wokół świątyni (wyk. firma Bogdana Sobczyka z Łęk Szlacheckich),
 • uzupełnienie oświetlenia (na bocznych ścianach świątyni, przy ambonce, na belce w prezbiterium (kinkiety i reflektory),
 • wymiana nagłośnienia w kościele (wyk. Mirosław Misztela z Lubienia).
 • asfaltowy parking przed kościołem (Rejon Dróg Publicznych, Urząd Gminy i Parafia)
 • w lewej nawie świątyni – kaplica ku czci patrona, św. Alberta (wyk. Piotr Staniewski z Dobreniczek oraz Leszek Wojakowski, Stefan Wilczyński i Marek Brzozowski z Łęk Szlacheckich)
 • instalacja ogrzewania kościoła przy pomocy pieca nadmuchowego na olej opałowy

W 2014 roku pomalowano ściany wewnątrz kościoła oraz zostały wybudowane schody główne z podjazdem dla niepełnosprawnych.
W 2015 roku w prezbiterium kościoła p. Stanisław Misztela z Ręczna zamontował 4 okna witrażowe, a na cmentarzu parafialnym ustawiono ołtarz polowy pod zadaszeniem i utwardzono główną aleję cmentarną (Sobczyk Bogdan, Wojakowski Ryszard, Filocha Bogdan, Wojtala Jarosław).