• 30 kwietnia 1986 roku – dekret ordynariusza S. Nowaka powołujący do istnienia parafię w Łękach Szlacheckich
 • 08 czerwca 1986 roku – poświęcenie placu i rozpoczęcie regularnej liturgii w kaplicy mszalnej
 • 12 czerwca 1986 roku – poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę świątyni przez papieża Jana Pawła II
 • 04 marca 1987 roku – wskazanie lokalizacyjne na budowę kościoła i plebanii
 • 20 maja 1987 roku – realizacyjny plan zagospodarowania terenu budowy kościoła i plebanii
 • 09 września 1987 roku – ustalenie lokalizacji inwestycji przez Wojewodę Piotrkowskiego
 • 18 grudnia 1987 roku – pozwolenie na budowę plebanii i rozpoczęcie budowy
 • rok 1988 – zakończenie budowy plebanii
 • rok 1989 – rozpoczęcie budowy kościoła
 • 25 listopada 1992 roku – pozwolenie na budowę cmentarza parafialnego
 • 31 października 1993 roku – poświęcenie cmentarza przez bpa Miłosława Kołodziejczyka
 • 22 października 1999 roku – konsekracja świątyni przez abpa Stanisława Nowak

 

panorama