Ks. Roman Perczak

Ks. Roman Perczak

(od 1986 do 1991 r.)

Ks. Marek Bożek

Ks. Marek Bożek

(od 1991 do 2000 r.)

Ks. Stanisław Politański

(od 2000 do 2017 r.)

ks. Zygmunt Błaszczyk

(od roku 2017)