Urodził się 21 marca 1958 roku w Żarkach, uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Myszkowie, w Sosnowcu ukończył Zawodowe Liceum Elektroniczne, studia filozoficzno – teologiczne odbywał w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie i został wyświęcony na kapłana 22 maja 1983 roku w Częstochowie.

Od 1983 do 1991 roku pracował jako wikariusz w siedmiu parafia ch: w parafii św. Mikołaja w Maluszynie, w parafii św. Klemensa w Lgocie Wielkiej, w parafii Najświętszej Marii Panny Różańcowej w Czastarach, w parafii Św. Rodziny w Pankach, w parafii Najświętszej Marii Panny Fatimskiej w Sosnowcu, w parafii Trójcy Przenajświętszej w Bogdanowie i w parafii św. Stanisława BM w Sosnowcu.

W latach 1991–2000 był proboszczem w Łękach Szlacheckich. W 2000 roku otrzymał nominację do parafii św. Urszuli w Krępie, a od 2005 roku pełnił obowiązki proboszcza parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sygontce.

23 stycznia 2009 roku został zwolniony z obowiązków proboszcza i otrzymał bezterminowy urlop zdrowotny. W miarę możliwości pomagał w pracy duszpasterskiej swoim kolegom: księdzu prałatowi Z. Jachimczakowi w par. św. Stanisława w Myszkowie, księdzu prałatowi Z. Gajdzie w par. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu i ks. dziekanowi Z. Zgrzebnemu w par. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poraju. Od 1 lipca 2011 r. do końca 2013 r. był kapelanem Szpitala Powiatowego w Radomsku. Obecnie pełni tę samą funkcję w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie.