Ks. Stanisław Mieczysław Politański – właściwie urodził się 25 stycznia 1952 roku w Częstochowie, chociaż w Urzędzie Stanu Cywilnego został umieszczony błędnie pod datą 28 lutego 1952 r. Ojciec Roman był długoletnim pracownikiem w Zakładach Gazowniczych Okręgu Zabrzańskiego – Oddział w Częstochowie, przy Koksowni Huty Częstochowa. Matka Stefania całe życie spędziła w domu, zajmując się m. in. wychowaniem nie tylko najstarszego syna, ale również dwóch pozostałych: Mariana i Krzysztofa.
Do 13 roku życia Stanisław mieszkał z rodzicami przy ul. Bursztynowej 58/60. Po ukończeniu, wówczas ośmioklasowej Szkoły Podstawowej nr 27, kontynuował nauczanie w zakresie szkoły średniej, w Niższym Seminarium Duchownym przy ul. Piotrkowskiej 17, którego bezpośrednim celem funkcjonowania było przygotowanie do studiów filozoficzno–teologicznych. W 1971 r. złożył wymagane dokumenty, aby kontynuować naukę w Wyższym Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie, przy ul. Bernardyńskiej 3. Jednak już na pierwszym roku studiów został powołany do odbycia dwuletniej służby wojskowej w Szczecinie. Warto wiedzieć, że to lata walki ideologicznej. W tym czasie bardzo popularne było hasło „PZPR to przewodnia siła narodu”, a religia jest reliktem przeszłości. Poszczególni alumni wcielani byli do trzech istniejących w tym okresie jednostek kleryckich, w których przy pomocy różnych środków próbowano osiągnąć zawsze ten sam cel; celem była próba systematycznej ateizacji, presja na porzucenie kapłaństwa lub podjęcie współpracy z ówczesnym rządzącym kierownictwem partyjnym. Dopiero po wyjściu z koszar, w latach 1973 – 1978 mógł kontynuować przerwane studia.

W czasie mszy prymicyjnej14 maja 1978 roku otrzymał święcenia kapłańskie w bazylice katedralnej św. Rodziny w Częstochowie z rąk ówczesnego ordynariusza bpa Stefana Bareły, a tydzień później, w tym samym dekanacie, w swojej rodzinnej parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi odprawił Mszę św. Prymicyjną. Jako wikariusz pracował w parafiach zarówno wiejskich (Maluszyn k/Włoszczowy, Kleszczów k/Bełchatowa, Ruda k/Wielunia, Rząśnia k/Pajęczna), jak i w parafiach miejskich (św. Barbary w Dąbrowie Górniczej, Niepokalanego Poczęcia NMP w Myszkowie, Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Sosnowcu, św. Rafała Kalinowskiego w Dąbrowie Górniczej). Ponadto pracując w Dąbrowie Górniczej i Myszkowie był kapelanem szpitali miejskich, a w Dąbrowie Górniczej dodatkowo duszpasterzem nauczycieli i środowisk twórczych.

W 1989 roku został mianowany przez abpa Stanisława Nowaka proboszczem parafii św. Izydora w Krzemieniewicach.
Od 1991 do 2000 roku pracował w par. św. Urszuli w Krępie. Od 18 maja 2000 roku do chwili obecnej jest proboszczem par. św. Alberta Chmielowskiego w Łękach Szlacheckich.

W 2009 roku w oparciu o Kartę Nauczyciela złożył wniosek o przeniesienie na emeryturę. Będąc na emeryturze nauczycielskiej dalej pełnił obowiązki proboszcza i nauczyciela religii.

18.10.2011 r. Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek za wierność Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie wyróżnił medalem ks. Jerzego Popiełuszki.
8.05.2015 r. generał dywizji Jan Grudniewski wyznaczył na kapelana i awansował w drodze wyróżnienia do stopnia kapitana Polskich Drużyn Strzeleckich, a 3.05.2016 r. do stopnia majora.

10 marca 2016 r. arcybiskup Wacław Depo za służbę kapłańską odznaczył godnością kanonika z przywilejem rokiety i mantoletu.

14.06.2017 r. metropolita częstochowski przyjął rezygnację z posługi proboszcza oraz wszystkich funkcji w kościele i wyraził zgodę na zamieszkanie w Gilowicach k/ Żywca.