Ks. Zygmunt Błaszczyk urodził się 24.07.1952 r. w Marianku, par. Bęczkowice. Jego rodzice Czesław i Stefania z domu Gałkowska prowadzili własne gospodarstwo rolne. W 1967 r. ukończył szkołę podstawową w Krośnie. W latach 1967 – 1972 uczęszczał do szkoły średniej w Radomsku. Studia filozoficzno –teologiczne odbywał w Wyższym Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie w latach 1972 – 1978.

4.09.1977 r. w Siewierzu otrzymał święcenia diakonatu, a 14.05.1978 r. w Bazylice Katedralnej w Częstochowie bp Stefan Bareła udzielił mu święceń kapłańskich.

 

 

Jako wikariusz pracował w następujących parafiach:

  •  Walichnowy
  • Kleszczów
  • Będzin – Syberka
  • Sosnowiec – par. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
  • Częstochowa – par. Św. Zygmunta
  • Zawiercie – par. Św. Apostołów Piotra i Pawła

 

 

 

Był proboszczem:

  • w latach 1990 – 1997  – par. Lubień
  • w latach 1997 – 2011  – par. Chotów
  • w latach 2011 – 2017 – par. Złochowice

Od 1.07.2017 r. jest proboszczem par. Łęki Szlacheckie.